۶ دیدگاه اشتباه در مورد آسانسور‌های هیدرولیک

امروزه در مورد آسانسورهای هیدرولیک نظرات اشتباهی رواج پیدا کرده است که در این پست ما به بررسی ۶ دیدگاه اشتباه در مورد آسانسور‌های هیدرولیک پرداخته ایم. سازگار نبودن آسانسور هیدرولیک برای مناطق گرم بعضی افراد فکر می کنند با بالا رفتن دما و به دنبال آن افزایش دمای روغن موتور هیدرولیک ، این آسانسور […]

آسانسور

در ساختمان های مسکونی چند طبقه و هر ساختمان چند طبقه دیگری مانند ساختمان های اداری، دانشگاهی، ورزشی و تجاری؛ اغلب اعضای ثابت و یا مراجعه کننده ها با یک چالشی به نام پله ها روبرو هستند. معمولا آسانسورها، بهترین راه حل خواهند بود. از آنجایی که چنین واحدهایی برای نصب آسانسور هزینه قابل توجهی […]