تابلو فرمان آسانسور

آسانسور ، وسیله است که هر روز ممکن است بارها از آن استفاده کنیم و توجهی به نحوه کارکرد آن نکنیم. این وسیله کاربردی که امروزه در اکثر ساختمان ها وجود دارد دارای اجزای الکترونیکی و مکانیکی زیادی است که هرکدام از این اجزا وظیفه خاصی را بر عهده دارند. در مقاله ای با عنوان […]

موتور گیرلس آسانسور

در هر وسیله الکترونیکی و مکانیکی ، موتور نقش اساسی را بر عهده دارد که آسانسور نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر این اساس بیشترین تمرکز ، حساسیت و دقت در تولید این قطعه به کار رفته است. نیروی محرکه لازم برای به حرکت درآوردن کابین توسط موتور آسانسور تامین می گردد. البته […]