درب سلکوم آسانسور

درب آسانسور به دلیل تاثیر بسزایی که در زیبایی ساختمان و همچنین ایمنی ساکنان دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در دستگاه های آسانسور، به طور کلی از دو نوع درب استفاده می شود، درب کابین که روی کابین آسانسور نصب می شود، و درب طبقه که در هر یک از طبقات ساختمان باید نصب […]