پاراشوت یا ترمز اضطراری آسانسور چیست؟ کارایی، انواع، نحوه کارکرد و نصب

ترمز اضطراری یا پاراشورت از مهم ترین و حیاتی ترین قسمت های آسانسور جهت متوقف کردن کابین یا وزنه تعادل است. ترمز اضطراری در دو نوع یک طرفه و دو طرفه طراحی شده و در آسانسورها نصب می شود. پاراشوت یک طرفه قابلیت توقف آسانسور را فقط در زمان سقوط آسانسور دارد؛ و نوع دو […]