گاورنر چیست و Governor چه کارایی در آسانسور دارد؟

گاورنر قعطی کاربردی در آسانسورها بوده و نقش مهمی را در کنترل سرعت آسانسور و سقوط آن ایفا می کند. چگونگی عملکرد گاورنر آسانسور به این صورت است که اگر در هنگام حرکت آسانسور سرعت کابین از حد مجاز بیشتر شود، گاورنر با استفاده از دنده ایمنی روی کابین و سیم بکسل مرتبط به گاورنر […]