عمر متوسط آسانسور چقدر است؟ بهترین راه ها برای افزایش عمر مفید اسانسور

طول عمر متوسط آسانسورها بسته به نوع دستگاه و عوامل دیگر تقریبا ۲۰ تا ۲۵ و حداکثر ۳۰ سال بدون لحاظ کردن قطعات ثابت است؛ که با انجام سرویس های نگهداری دوره ای و استفاده درست از آن می توان متوسط عمر آن را افزایش داد. به طور معمولا بعد از گذشت ۲۰ سال آسانسور […]

آهنکشی آسانسور چه مراحلی دارد؟ بررسی استاندارد و ابعاد آهن کشی اسانسور

آسانسورها، تجهیزاتی هستند که افراد و بار را به صورت عمودی جا به جا می کنند. امروزه با توجه به افزایش ساخت ساختمان های چند طبقه، به سختی می توان بنایی را یافت که حداقل یک لاین آسانسور در آن تعبیه نشده باشد. اجرای آسانسورها در ساختمان ها بخش های متفاوتی دارد که آهنکشی یا […]