آهنکشی آسانسور چه مراحلی دارد؟ بررسی استاندارد و ابعاد آهن کشی اسانسور

آهنکشی آسانسور چه مراحلی دارد؟ بررسی استاندارد و ابعاد آهن کشی اسانسور

آسانسورها، تجهیزاتی هستند که افراد و بار را به صورت عمودی جا به جا می کنند. امروزه با توجه به افزایش ساخت ساختمان های چند طبقه، به سختی می توان بنایی را یافت که حداقل یک لاین آسانسور در آن تعبیه نشده باشد.

اجرای آسانسورها در ساختمان ها بخش های متفاوتی دارد که آهنکشی یا همان شاسی کشی هم یکی از آن هاست. آهنکشی آسانسور باید از جنبه های مختلفی نظیر شاقول بودن، محل وارد کردن بارهای سازه، میزان آهن مصرفی و دیگر مصالح ساختمانی مورد بررسی قرار بگیرد؛ از این رو در این مقاله به موضوع آهن کشی آسانسور پرداخته ایم و پس از ارائه تعریف دقیق آن به ذکر مراحل مختلف آن و دیگر جزئیات خواهیم پرداخت؛ پس با ما همراه باشید.

آهن کشی آسانسور چیست؟

آهن کشی آسانسور چیست؟
آهن کشی آسانسور چیست؟

در اصطلاح، به تعبیه و اجرای سازه در چاه آسانسور، آهنکشی آسانسور اطلاق می شود. سازه ای که در چاه آسانسور تعبیه می شود، می تواند کلیه فشارهای وارده و بار آسانسور را متحمل شود و هم چنین محلی برای برقراری اتصال ریل های آسانسور محسوب می شود.

همان طور که گفته شد، سازه آسانسور، فشار دینامیکی و استاتیکی وارده از سمت آسانسور را به گونه ای تحمل می کند تا لرزش آسانسور را به حداقل میزان برساند و این امر میسر نیست مگر با آهنکشی مناسب.

شاسی کشی یا آهن کشی آسانسور چه مراحلی دارد؟

شاسی کشی یا آهن کشی آسانسور چه مراحلی دارد؟
شاسی کشی یا آهن کشی آسانسور چه مراحلی دارد؟

آهن کشی آسانسور در چند مرحله انجام می شود که در ادامه به آن ها می پردازیم:

  • نقشه کشی: اولین مرحله آهنکشی آسانسور است که در آن متخصصان نصب و اجرای آسانسور تمام موانع و شرایط را می سنجند و در اصطلاح نقشه راه را ترسیم می کنند.
  • شاقول ریزی: با استفاده از شاقول ریزی، خطاهای چاه آسانسور مشخص می شود. به این منظور، شخصی به پشت بام چاه می رود و به کمک یک ریسمان، دیواره های چاه را شاقول ریزی می نماید تا ایراد چاه آسانسور مشخص شود.
  • خط تراز: خط تراز به خطی گفته می شود که هنگام شاسی کشی یا همان آهن کشی آسانسور باید بدان توجه شود تا شاسی کشی از بخش ورودی، با این خط به حالت موازی قرار گیرد.
  • کلاف بندی: آهن آلات کلاف، با استفاده از اندازه هایی که از چاه آسانسور به دست می آید، برش داده می شوند. در قسمت ورودی آسانسور نباید از کلاف استفاده شود و حتماً باید کلاف ها به گونه ای اجرا شوند که تراز باشند.

آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت فلزی

 آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت فلزی
آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت فلزی

در ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی هستند، به سادگی می توان از یکی از ستون های ساختمان در نقش یکی از ستون هایی که باید در چهار طرف سازه آسانسور قرار بگیرد، استفاده کرد. هم چنین می توان از حلقه کلاف بندی موجود در طبقات به جای کلاف بندی سازه آسانسور بهره برد. بنابراین می توان قاطعانه گفت که پل گرفتن به منظور آهن کشی آسانسور در ساختمان های با اسکلت فلزی راحت تر از ساختمان های اسکلت بتنی است.

هم چنین بهتر است در هنگام آرماتوربندی ساختمان اسکلت فلزی، پلیت ها نیز نصب شوند؛ وگرنه باید بعدها آن ها را به چهارگوشه چاه آسانسور بولت کرد.

آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی

آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی
آهن کشی آسانسور در ساختمان های اسکلت بتنی

برای آهنکشی آسانسور در ساختمان هایی که دارای اسکلت بتنی هستند، باید توجه شود که در زمان بتن ریزی سقف ها، محل استقرار پلیت ها هم معین شود. بهتر است پلیت ها روی سقف و در چهارگوشه آسانسور تعبیه شوند و حالت سپری نداشته باشند. با این کار، به سازه کمک می کنید تا بارها و فشارهای وارد شده به ستون ها را بهتر تحمل کند. هم چنین در ساختمان های بتنی باید در تمام طبقات و در هر چهار گوشه آسانسور پلیت تعبیه شود تا بتوان از ساختمان به سازه آسانسور پل گرفت.

شاقول ریزی جهت اجرای سازه چاه آسانسور

 شاقول ریزی جهت اجرای سازه چاه آسانسور
شاقول ریزی جهت اجرای سازه چاه آسانسور

همان طور که گفته شد، از شاقول ریزی برای یافتن خطای چاه آسانسور استفاده می شود تا اگر در آن به اصطلاح، ناشاقولی دیده شود، در جهت اصلاح آن اقدامات لازم صورت گیرد. در این مرحله از آهن کشی آسانسور، اگر تیرها و پودرها پس و پیش باشند، داخلی ترین پودر ملاک کار قرار می گیرد. به این منظور، فردی روی پشت بام و نزدیک چاه آسانسور می رود، ریسمان را به پایین می اندازد و در تمام گوشه ها دیواره ها را شاقول ریزی می کند. در همین حین، فرد دیگری در طبقات مختلف اختلاف فاصله شاقول با داخلی ترین دیوار را اندازه گیری و یادداشت می کند.

این عملیات باید در هر چهار کنج آسانسور انجام شود تا خطای چاه آسانسور پیدا شود.چنانچه چاه آسانسور دیوار چینی شده باشد، باید در شاقول ریزی بال ناودانی ها در نظر گرفته شوند.

کلاف بندی

 کلاف بندی
کلاف بندی

با احتساب اندازه های به دست آمده از چاه آسانسور، آهن آلات کلاف برش داده می شود. برای آسانسورهای وزنه پشت، برای پشت چاه یک ناودانی به ابعاد عرض چاه آسانسور و طرفین چاه هم دو ناودانی به ابعاد عمق چاه در نظر گرفته می شود. از کلاف در ورودی آسانسور استفاده نمی شود و کلاف ها هم حتماً باید به صورت تراز به کار بروند.

تعداد کلاف های مورد استفاده در آهن کشی آسانسور:

  • یک کلاف با فاصله سی سانتی متری از کف چاه مورد استفاده قرار می گیرد.
  • دیگر کلاف ها در فاصله ۱۲۰ تا ۲۵۰ سانتی متری از یکدیگر قرار می گیرند.
  • یک کلاف هم در فاصله سی سانتی متری در زیر کلاف دال تعبیه می شود.

محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور

محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور
محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای شاسی کشی آسانسور

برای محاسبه آهن آلات مورد نیاز برای آهنکشی آسانسور، اصلی ترین مورد، محاسبه ارتفاع آسانسور است. به این منظور باید اندازه ارتفاع چاهک، ارتفاع طبقات و ارتفاع فضای بالاسری یا اورهد محاسبه شوند. چاهک به حد فاصل میان کف آسانسور تا تراز اولین توقف آسانسور گفته می شود. این فاصله باید در آسانسورهای معمولی حداقل ۱۴۰ سانتی متر باشد. از سوی دیگر به فاصله تراز آخرین توقف آسانسور و سقف چاه آسانسور، فضای اورهد یا بالاسری گفته می شود و این فضا هم برای آسانسورهای معمولی که با سرعت یک متر بر ثانیه حرکت می کنند، باید ۳۹ سانتی متر باشد.

ارتفاع استاندارد طبقات حدود ۳۳۰ سانتی متر است که باید کف تمام شده آن را نیز در نظر گرفت. هم چنین برای آهنکشی آسانسور به چهار عدد ستون نیاز است بنابراین باید میزان آهن مورد نیاز را ضرب در ۴ کنیم.

برای محاسبه آهن مورد نیاز کلاف ها، ارتفاع ستون را  بر فواصل میان کلاف ها تقسیم کنید تا تعداد کلاف ها مشخص شود. پس از آن اندازه محیط چاه را محاسبه کنید تا اندازه هر کلاف به دست بیاید، سپس این اندازه را در تعداد کلاف ها ضرب کنید تا میزان کلی آهن مورد نیاز برای کلاف بندی محاسبه شود.

موارد مهم در استاندارد آهنکشی آسانسور

موارد مهم در استاندارد آهنکشی آسانسور
موارد مهم در استاندارد آهنکشی آسانسور

مهم ترین نکته در آهن کشی آسانسور این است که به محض اجرای آن از ضدزنگ استفاده شود.

همچنین از آن جایی که امنیت آسانسور مهم ترین فاکتور آن است، حتماً باید برای محاسبه فاصله کلاف ها و ستون ها و موارد دیگر از افراد متخصص و نرم افزارهای پیشرفته و تخصصی استفاده شود. چراکه اگر محاسبات به درستی انجام نشود، آسانسور قادر به تحمل فشارهای وارده نخواهد بود و می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

نکته دیگر این است که از آن جایی که برای آهن کشی آسانسور از جوش های سربالا استفاده می شود، حتماً این مرحله باید توسط افراد متخصص صورت گیرد تا از صحت کار اطمینان حاصل شود. هم چنین می توان از تست جوش هم برای حصول اطمینان بیشتر استفاده کرد.

سخن پایانی

آهنکشی آسانسور در اصل ساخت سازه آسانسور درون چاه آن است و مهم ترین وظیفه آن تحمل نیروها و فشارهای وارده از سوی آسانسور و کاهش لرزش آسانسور و افزایش ایمنی آن است. بنابراین بهتر است تمام مراحل آهنکشی آسانسور به وسیله افراد متخصص و با تجربه و با کمک تجهیزات مدرن صورت بگیرد.

پیوند های اشتراک گذاری پست

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته‌های تازه